Google+ Followers

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

NĂNG LỰC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA BƯU ĐIỆN T78 - BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG


DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH
VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ THỰC HIỆN

1.   Tên nhà thầu: BƯU ĐIỆN T78
              Địa chỉ : Số 1 Đoàn Công Bửu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
     Danh mục các hợp đồng đã thực hiện trong 2 năm gần đây:
                                                                                  
TT
Tên, số hợp đông
Tên dự án
Tên chủ đầu tư
Ngày hợp đồng có hiệu lực
1
Hợp đồng kinh tế số
01/04-2012/CTY129-BĐT78
Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại và Internet của công trình Trung tâm kiểm định và bảo mật thông tin tại 41 Lê Duẩn, Q1, TPHCM
Công ty TNHH MTV 129- Ban cơ yếu Chính phủ
04/04/2012
2
Hợp đồng kinh tế số
02/04-2012/CTY129-BĐT78
Cung cấp thiết bị hệ thống mạng điện thoại của công trình Trung tâm kiểm định và bảo mật thông tin tại 41 Lê Duẩn, Q1, TPHCM
Công ty TNHH MTV 129- Ban cơ yếu Chính phủ
04/04/2012
3
Hợp đồng kinh tế số
03/02-2012/THVN-BĐT78
Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt các thiết bị viễn thông tin học cho Trung tâm Truyền hình Việt nam tại TPHCM
Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TPHCM
16/02/2012
4
Hợp đồng kinh tế số
04/02-2012/THVN-BĐT78
Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống Camera cho Trung tâm Truyền hình Việt nam tại TPHCM
Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TPHCM
20/02/2012
5
Hợp đồng kinh tế số
01/2012/HĐKT/
BĐT78-NKTĐ
Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống Wifi cho Nhà khách Tao Đàn
Nhà Khách Tao Đàn-
Văn Phòng Chính Phủ
04/01/2012
6
Hợp đồng kinh tế số
0612/HĐKT/
BĐT78-ĐHTCM
Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống Wifi và mạng LAN cho Trường Đại Học Tài chính- Marketing
Trường Đại Học Tài chính- Marketing
06/12/2011
7
Hợp đồng kinh tế số
102/10/BĐT78
Gói thầu số 8 – Hệ thống mạng điện thoại, thiết bị thông tin, Camera thuộc dự án Trụ sở cơ quan thường trực của Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh
Ban Tuyên giáo Trung ương
29/03/2011
8
Hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị họp hội nghị truyền hình số 14.04.2010/HĐDV
Hợp đồng cung cấp lắp đặt thiết bị họp hội nghị truyền hình
Ông Bùi Việt Hùng
16/03/2011

   Năm 2008: đã triển khai xong pha 1 mạng Truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan của Đảng và Nhà nước đóng trên địa bàn 22 tỉnh phía nam.

Năm 2009: triển khai hệ thống hội nghị  truyền hình trên 63 tỉnh thành phố.

 Năm 2010: đã triển khai xong pha 2 mạng Truyền số liệu chuyên dùng tới các sở ban ngành quận, huyện đóng trên địa bàn 22 tỉnh phía nam. 


BƯU ĐIỆN T78
116 Trần Quốc Toản, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh, 
ĐT: 0909423100, 0129 723 6888 Huy Hoàng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét