Google+ Followers

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Các dịch vụ triển khai trên nền mạng truyền số liệu:


Là dịch vụ truyền tải tín hiệu hình ảnh và âm thanh giữa hai hoặc nhiều điểm khác nhau. Dịch vụ cho phép nhiều người tham dự tại nhiều địa điểm khác nhau có thể trao đổi trực tiếp bằng âm thanh, hình ảnh qua màn hình và loa.
Các tính năng tiên tiến kèm theo:
üKết nối với máy tính để trình chiếu văn bản.
üKết nối với hệ thống âm thanh ngoài, các thiết bị lưu trữ (đầu ghi băng từ, đĩa quang VCD, DVD hoặc ổ cứng) để lưu những phiên hội thảo quan trọng.

Mạng Truyền số liệu chuyên dùng cho họp trực tuyến


GIỚI THIỆU MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC:*Mạng TSLCD của các cơ quan Đảng và Nhà nước được xây dựng dựa trên các sở cứ chính:
- Công văn số 104-CV/TW, ngày 12/11/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Vv Tổ chức thực hiện chỉ thị 58-CT/TW và Đề án tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2001-2005, theo đó giao Bộ Bưu chính Viễn thông (BCVT): “Khẩn trương xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng tốc độ cao, dung lượng lớn, công nghệ hiện đại”.
- Công văn số 228/CP-CN ngày 19/2/2004 của Chính phủ về việc xây dựng mạng TSLCD của các cơ quan Đảng và Nhà nước, trong đó Cục BĐTW (nay là BĐTW) trực tiếp xây dựng và quản lý vận hành mạng này.
- Quyết định số 1042/BBCVT ngày 16/12/2004 của Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc Phê duyệt dự án Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước giai đoạn I.
- Quyết định số 336/QĐ-ĐTPT-HĐQT ngày 24/8/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc phê duyệt dự án mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước giai đoạn II.

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH: Ngày hội chứng khoán 2012

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH: Ngày hội chứng khoán 2012: Tổ chức ngày hội chứng khoán tại TP Hồ Chí Minh buudient78.blogspot.com , đơn vị tổ chức hội nghị truyền hình. 6:52 AM, 12/09/2...

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Ngày hội chứng khoán 2012

Tổ chức ngày hội chứng khoán tại TP Hồ Chí Minh

buudient78.blogspot.com, đơn vị tổ chức hội nghị truyền hình.

6:52 AM, 12/09/2012
(Chinhphu.vn) - Ngày 21/9, sự kiện “Ngày hội chứng khoán” sẽ diễn ra tại Dinh Thống Nhất, quận 1, TP Hồ Chí Minh, với 30 gian trưng bày sản phẩm tài chính và hội thảo về chủ đề đầu tư vào các công ty có sức mạnh căn bản, minh bạch, kỷ cương và chất lượng quản lý.


Dự kiến, sự kiện "Ngày hội chứng khoán" sẽ thu hút 500 đại biểu của các định chế tài chính, các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, các ngân hàng, các công ty niêm yết sàn HoSE, HNX, các chuyên gia kinh tế, các nhà phân tích; hơn 10.000 nhà đầu tư là các tổ chức và cá nhân và những người hoạt động trong trong lĩnh vực chứng khoán.
Tham gia diễn thuyết tại hội thảo là các chuyên gia uy tín, đầu ngành trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và đầu tư như: TS. Alan Phan, Chủ tịch Quỹ Đầu tư Viasa với đề tài “Vai trò nhà nước và nhà đầu tư trong việc điều tiết và cải thiện thị trường chứng khoán”; ThS. Phạm Ngọc Bích, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán SSI trình bày về phương thức khi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam; TS. Hồ Công Hưởng, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Hoàng Gia, giới thiệu nhu cầu về người tạo thị trường (market makers) và về liên hệ cổ đông (investor relations) của thị trường chứng khoán; TS. Lê Đạt Chí, chuyên gia kinh tế sẽ phân tích về ảnh hưởng của giá vàng, lãi suất, tỷ giá USD và giá dầu trên thị trường chứng khoán; TS. Mai Kiều Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Vinamilk trình bày về vấn đề minh bạch và kỷ cương công ty (corporate governance) trong việc thu hút đầu tư…
TS. Alan Phan cho rằng trong những năm đầu của thị trường chứng khoán, thị trường rất dễ dàng cho những người tham gia. Tuy nhiên, sau bao thăng trầm của thị trường, tình hình hiện nay đã đổi khác rất nhiều, giờ đây thị trường chứng khoán đã đi theo một hướng mới, đòi hỏi người tham gia phải có sự chuyên nghiệp, phải đầu tư bài bản, dựa trên dữ liệu, dựa trên phân tích thị trường mới có thể thành công.