Google+ Followers

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

BƯU ĐIỆN T78: PHỤC VỤ TỐT KINH DOANH TỐT

Bưu điện T78 là chi nhánh tại TP. HCM của Bưu điện Trung ương:

Năm 2012 là năm hoạt động kinh doanh tiếp tục song hành với phục vụ, Bưu điện T78 -  Bưu điện Trung ương đã có những bước tiến hiệu quả theo hướng chuyên môn hoá…

Phương châm “Kinh doanh tốt để phục vụ tốt” tiếp tục là định hướng trong các hoạt động kinh doanh của Bưu điện Trung ương trong năm 2012 vừa qua. Đã có nhiều biện pháp củng cố, tăng cường cả về lượng và chất cho đội ngũ kinh doanh, bán hàng tại Bưu điện Trung ương và các đơn vị sản xuất.

Hoạt động bán hàng được đổi mới đa dạng, phối hợp cung cấp giải pháp trọn gói các dịch vụ viễn thông - CNTT; việc tiếp cận, thăm dò thị trường, thu thập thông tin được triển khai có định hướng và bài bản hơn. Đơn vị đã bước đầu áp dụng hình thức đầu tư hạ tầng và cho khách hàng thuê dài hạn để tạo nguồn doanh thu ổn định; Xác định rõ trọng tâm kinh doanh: Về phạm vi, tập trung vào các khách hàng trọng điểm, truyền thống mang tính chiến lược và mở rộng ra các Bộ, Ngành cấp Trung ương, tiếp tục lan ra thị trường các tỉnh. 

 Ảnh minh họa
Phiên họp trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với Văn phòng UBND 63 tỉnh/thành trên hạ tầng Mạng Truyền số liệu chuyên dùng do Bưu điện Trung ương thiết lập.

Lĩnh vực giá cước cũng được triển khai linh hoạt, góp phần vào nâng cao chất lượng các sản phẩm tư vấn, hỗ trợ giải pháp cho khách hàng. Bưu điện Trung ương đã xây dựng và ban hành lại bảng giá cước dịch vụ truyền hình hội nghị theo nguyên tắc bù đắp chi phí và có lợi nhuận. Giá cước phù hợp với từng đối tượng khách hàng linh hoạt, đảm bảo lợi ích của các bên tham gia.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng có nhiều chuyển biến trong việc nâng cao năng lực đội ngũ, năng lực cạnh tranh. Trong năm đã xây dựng nhiều giải pháp, sản phẩm thiết kế- dự toán để hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng, nâng cao trình độ của cán bộ làm công tác đấu thầu. Mặt khác, đã củng cố năng lực của đội ngũ triển khai, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các dự án, đề án triển khai trên phạm vi toàn quốc, qua đó nâng cao uy tín, năng lực của đơn vị trên thị trường.

Bằng các biện pháp đa dạng, năm 2012, Bưu điện Trung ương đã triển khai được một số dự án, đề án công nghệ thông tin tiêu biểu như: xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến của Quốc hội với Hội đồng Nhân dân và Đoàn đại biểu 63 tỉnh, thành phố; Đầu tư cho thuê hạ tầng thiết bị và triển khai hệ thống mạng phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Văn phòng Quốc hội…

Với những kết quả đạt được, Bưu điện Trung ương đã đặt nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2013 đó là tập trung nguồn lực đảm bảo tốt thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống. Tiếp tục thực hiện tối ưu, nâng cao chất lượng mạng lưới (tổng đài, truyền dẫn, truyền số liệu, Internet…), đảm bảo tính sẵn sàng, dự phòng, ổn định trong việc cung cấp dịch vụ đến các cơ quan Đảng và Nhà nước. Tăng cường vấn đề an toàn bảo mật mạng lưới (về công nghệ, thiết bị, chính sách và con người…).

2013 cũng là năm Bưu điện Trung ương phát triển mạnh công tác kinh doanh, tập trung vào các khách hàng trọng điểm, mang tính chiến lược và mở rộng các phạm vi đối tượng khách hàng, đa dạng hoá các ứng dụng CNTT, cung cấp dịch vụ trọn gói, phục vụ các yêu cầu của cơ quan Đảng, Nhà nước…

Bưu điện Trung ương cho biết cũng sẽ đầu tư mạnh hơn cho hoạt động đào tạo để đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật không chỉ làm chủ công nghệ, nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực viễn thông truyền thống mà còn chuyên sau các lĩnh vực khác về CNTT như Networking, Security, quản trị hệ thống, thiết kế, lập trình… đến các công nghệ mới như điện toán đám mây, IPv6… Cùng với đó, sẽ đào tạo để cán bộ kỹ thuật có khả năng bán hàng, đáp ứng việc tham gia thầu các dự án, đề án CNTT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét